Information om vores produkter

Produktion af førsteklasses grovfoder til heste

Vestergård Forage producerer udelukkende grovfoder af højeste kvalitet til heste. Hos os kan du vælge det grovfoder, hvor næringsindhold, sukker og fibre mm. er nøje afstemt det enkelte hesteholds energiniveau – uanset om det er til avlsheste, konkurrenceheste, islændere, ponyer osv.

Og så er vi ovenikøbet konkurrencedygtige på prisen.


PRODUKTINFO

Undersøgelser viser og forskning vidner om, at høj kvalitet og ensartet grovfoder giver sundere funktionsdygtige heste, hvad enten de er i avlen eller i sporten.

Vores stråfoder imødekommer og sikrer optimale grovfoderkrav til føl, ungdyr, avls- og sportsheste. Derfor har vi et sortiment af stråfoder til forskellige behov, ligesom vi tilbyder at tilpasse et produkt yderligere et eventuelt behov/ønske.

Vestergård Forage benytter nøje udvalgte græsfrøblandinger, fri for ukrudt, såsom brandbæger og andre giftige eller uhensigtsmæssigt plantefyld. Vores valg af græsarter er målrettet mod at tilgodese hestens behov og sikre optimal foderværdi.

Vi høster normalt to slæt om året, 1. gang i starten af juni og 2. gang sidst i august – alt afhængig af græssets udvikling og ikke mindst vejrudsigten.

Vi fører omhyggelig kontrol over vores græspartier og vores kunders ordre, så vi kan målrette og styre genbestilling fra ensartet parti og undgå uønsket og uhensigtsmæssigt grovfoderskifte. Ved ønske tilbyder vi at udarbejde og fremsende grovfoderanalyse, der anbefales det enkelte hestehold.

ALFA OMEGA

Hø og wrap er de mest anvendte typer stråfoder, som bruges til heste året rundt, wrap specielt om vinteren. Både hø og wrap er kilder til fibre hos heste, dog med forskellige ernæringsmæssige egenskaber, som er et resultat af den vigtigste proces i form af for- og bearbejdningen af græs.

Stråfoder af høj kvalitet er hjørnestenen i ethvert hesteholds fodringsprogram. Udover at være en uundværlig energikilde for hesten, har fibrene fra stråfoderet den egenskab både at øge spytproduktionen grundet forlænget tyggetid og nedsætte mavesyrens påvirkning af maveslimhinden, der er med til at forebygge tilstande som mavesår og kolik, og via gæringsprocessen i hestens tarm også at sikre optimal tarmflora og dermed en god fordøjelse.

Vestergård Forage producerer udelukkende stråfoder af høj klinisk kvalitet til alle behov; lige fra højt indhold af protein og energi til lavt indhold af protein, energi og sukker. For at kunne skelne imellem og dokumentere dette, udarbejdes dybdegående analyse på samtlige partier, som fremsendes efter ønske.

UDVALG

Vi skelner mellem wrap og hø. Wrap er 70-75% tørret græs, mens kunsttørret hø er 90-93% tørt græs og marktørret hø bestræbes på at ligge på 88-90%.

er græs, som normalt er høstet mellem juni og august, på et relativt modent stadie i væksten, for herefter at blive tørret. Hø er et godt valg til nøjsomme heste og heste på vedligehold eller i let arbejde, mens der for heste med højere energibehov kan være behov for at supplere med ekstra foder. Hø er godt at fodre ad-libitum med til de fleste heste uden at bekymre sig om, at hesten tager på i vægt.

KUNSTTØRRET HØ er græs, der maskinelt er færdigtørret fuldstændigt, umiddelbart efter det er færdigpresset, inden det pakkes forsvarligt ind i folie. Herved sikres bevaring af den høje høkvalitet og den grønne farve i hver eneste balle hele året – og så tåler det emballerede hø opbevaring uden hensynstagen til vind og vejr. Vejrguderne i Danmark gør ofte tørringsprocessen vanskelig at efterleve, og netop derfor har Vestergård Forage investeret i et kunsttørringsanlæg, for at sikre den høje tørhed. Efter tørring på tørreriet, som typisk sker på 3. dagen efter skårlægning, er vandindholdet i hø meget lavt, tørstofprocenten af hø ligger hos os på omkring 90-93%. Selve håndteringen af kunsttørret hø, er væsentligt mere omstændigt, idet vi har fat i hver enkelte balle flere gange end tratitionelt hø og wraphø.

MARKTØRRET HØ er græs, der er færdigtørret på marken, hvorefter det er presset til minibigballer og kørt til opbevaring i lagerhal. Vi har altid et lager af marktørret hø, der har samme foderværdi som kunsttørret hø. Marktørret hø vil pga lys- og luftpåvirkning miste den karakteristiske grønne farve og intense græsduft – og så skal det opbevares tørt.

WRAP er græs, der efter skrålægning tørres på marken i 2-3 dage, mens det vendes 2-3 gange dagligt indtil den ønskede tørstofprocent på 70-75% er opnået. Herefter presses det og wrappes i folie, hvorved det tvangsmodned. Den lavere tørstofprocent i wrap på 70-75% i forhold til hø på 90-93%, betyder at man skal forvente et større forbrug af wrap, for at sikre hesten tilstrækkelig med fibre, for at optimere et sundt og velfungerende fordøjelsessystem og i det hele taget for hestens velbefindende. Wrap er godt til heste i normalt arbejde, heste med højere energi, unge heste med proteinbehov til vækst (med fokus på at undgå OCD) og ældre heste, som har behov for et grovfoder, der er letfordøjeligt. Samtidig er wrap støvfrit, og dermed et godt valg til heste med luftvejsproblemer. Heste med et højt energibehov kan potentielt holdes på 100% grovfoder, dog suppleret med tildeling af vitaminer og mineraler.

BÅDE OG…

Flere af vores kunder vælger at kombinere wrap og hø og efterspørgslen og behovet for tørt hø er derfor fortsat stigende, hvorfor vi igen i år har sat produktionen af kunsttørret hø yderligere op. Det vigtigste er at sikre sig grovfoder af høj kvalitet, og af ensartet høj kvalitet fra 1. til sidste balle. Hø og wrap har forskellige fordele, som skal tages i betragtning sammen med hestens næringsbehov. At fodre med både hø og wrap er ofte en god måde at skabe variation i hesten foder og hjælp til at øge dens naturlige ædeadfærd.

BALLESTØRRELSER

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image.png
Minibig baller grønt hø – hver dag, hele året

Vores stråfoder leveres hovedsagligt som minibig baller, der måler ca. 80x90x150 cm. og vejer ca. 300 kg/stk. wrapballe, mens vores høballer vejer ca. 180 kg./stk.

Fra og med 2024-sæsonen vil vi også kunne tilbyde små “Morten Korch” wrapballer, som bla. er ideelle til at transportere ifm. stævner. Disse baller er emballeret i gennemsigtige plastposer.

Wrapballerne er pakket med 10-13 lag folie for at sikre optimal ensilering og ikke mindst holdbarhed, og høballerne er pakket i 8-10 lag folie for at bevare fodringsværdien og den høje kvalitet, men også for at forhindre ophobning af skidt og støv og dermed svampespore.

STRÅLÆNGDE

Kortere strå, for nemhedens skyld – skæringerne er her illustreret med røde stiplede linier .

Flere af vores kunder har efterspurgt en mere brugervenlig / håndterbar høballe.

For at imødekomme dette ønske, har vi – fra og med 2022 produktionen – valgt at montere yderligere et skær på skæremaskinen, for derved at reducere strålængden. Dermed er de enkelte strå kortere og ballen er blevet væsentlig lettere at pille fra hinanden.

Vi håber dermed at kunne nedbringe det hårde arbejde, som det kan være at skille en skive hø ad manuelt, så det istedet bliver lettere at gå til / bliver mere brugervenligt og praktisk – til glæde for de fleste.